RSS وبلاگ

چطور از کنترل همه کاره گیرنده مرکزی مدل 442+ استفاده کنیم ؟

چطور از کنترل همه کاره گیرنده مرکزی مدل 442+ استفاده کنیم ؟

امروزه در بیشتر منازل دستگاههای گیرنده با برندهای مختلف وجود دارد. بی شک با تعدد برندها، یافتن ریموت کنترل برخی از دستگاهها کاری بس دشوار است.